Europejskie poziomy biegłości językowej

Na podstawie porównania opisów możesz samodzielnie dowiedzieć się, na jakim poziomie językowym w tej chwili jesteś, niezależnie od tego, jaki to jest język.

Sprawdź swój poziom językowy w następujących kategoriach:ROZUMIENIE - słuchanie

ROZUMIENIE - czytanie

MÓWIENIE - porozumiewanie się

MÓWIENIE - samodzielne wypowiadanie się

PISANIE
6-stopniowy system oceny znajomości języka obcego
(CEFR, Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment)

Poziomy znajomości języka:
A1, A2
B1, B2
C1, C2

Inicjatywę rozwoju CEFR podjęła Rada Europy w celu ujednolicenia wymagań egzaminów językowych
i bardziej przejrzystego określenia kryteriów oceny znajomości języków obcych. CEFR jest dostępny w 30 językach - we wszystkich głównych językach europejskich.

 
Polityka Prywatności