6-stopniowy system oceny znajomości języka obcego (CEFR, Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment)

Poziomy znajomości języka:
A1, A2
B1, B2
C1, C2

Inicjatywę rozwoju CEFR podjęła Rada Europy w celu ujednolicenia wymagań egzaminów językowych
i bardziej przejrzystego określenia kryteriów oceny znajomości języków obcych. CEFR jest dostępny w 30 językach - we wszystkich głównych językach europejskich.


ROZUMIENIE - słuchanie


Poniżej masz 6 różnych opisów.
Wybierz ten, który pasuje do ciebie, a dowiesz się,  jaki jest twój poziom językowy.


Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.

Wybierz - to jest twój poziom

Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.

Wybierz - to jest twój poziom
Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w języku potocznym wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo, jeżeli te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.

Wybierz - to jest twój poziom
Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami, pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w języku potocznym.

Wybierz - to jest twój poziom
Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem programy telewizyjne i filmy.

Wybierz - to jest twój poziom
Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej, słuchanej - na żywo, czy odbieranej za pośrednictwem mediów; nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż mam trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.

Wybierz - to jest twój poziom
 
Polityka Prywatności