6-stopniowy system oceny znajomości języka obcego (CEFR, Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment)

Poziomy znajomości języka:
A1, A2
B1, B2
C1, C2

Inicjatywę rozwoju CEFR podjęła Rada Europy w celu ujednolicenia wymagań egzaminów językowych
i bardziej przejrzystego określenia kryteriów oceny znajomości języków obcych. CEFR jest dostępny w 30 językach - we wszystkich głównych językach europejskich.


ROZUMIENIE - czytanie


Poniżej masz 6 różnych opisów.
Wybierz ten, który pasuje do ciebie, a dowiesz się,  jaki jest twój poziom językowy.


Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach.

Wybierz - to jest twój poziom
Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne.

Wybierz - to jest twój poziom
Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

Wybierz - to jest twój poziom
Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.

Wybierz - to jest twój poziom

Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te niezwiązane z moją dziedziną.

Wybierz - to jest twój poziom
Rozumiem z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.

Wybierz - to jest twój poziom
 
Polityka Prywatności